web one plus - a web design company that offers domain name registration, web design, web hosting and web programming in Chiang Mai, Thailand
หน้าแรก > บริการอื่นที่น่าสนใจ > เว็บโปรโมชั่น
การให้บริการ Search Engine Positioning เป็นบริการที่ทำให้เว็บไซต์ของลูกค้าติดอันดับ 1 ถึง 20 ของผลการค้นหาด้วยคำหรือวลีที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของลูกค้าใน 20 เว็บไซต์ ที่มีผู้ใช้บริการค้นหามากติดอันดับของโลก คือ

  1. About 11. iWon
  2. Altavista 12. LookSmart
  3. AOL 13. Lycos
  4. AskJeeves 14. MSN
  5. DirectHit 15. NBCi
  6. Excite 16. Netscape
  7. FastSearch 17. Northern Light
  8. GO(Infoseek) 18. Open Directory
  9. Google 19. WebCrawler
10. HotBot 20. Yahoo

Web One Plus ให้บริการโปรโมทเว็บไซต์ให้แก่ลูกค้า ดังนี้
การทำให้เว็บไซต์ ติดอันดับ 1 ถึง 20 แรกของการค้นหาใน 20 เว็บไซต์หลักของโลก
การวิเคราะห์รูปแบบ ลักษณะ สไตล์ ของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์นั้นเป็นที่ดึงดูดผู้มาเยี่ยมชม
การเพิ่ม Link Popularity ( หมายถึง เพิ่มจำนวนที่เว็บไซต์อื่นทำการเชื่อมโยงมาหาเว็บไซต์ลูกค้า)
การกระจายเว็บไซต์ของลูกค้าให้กับอีก 5,000 เว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาที่นอกเหนือจาก 20 เว็บไซต์หลักของโลก

ความสำคัญของการจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก (Search Engine Positioning)
ในปัจจุบันมีผู้ใช้อินเตอร์เนตถึง 300 ล้านคนทั่วโลก และมีเว็บไซต์มากกว่า 50 ล้านเว็บไซต์ ทางด้านธุรกิจเองก็มีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง การนำเทคโนโลยีมาใช้จัดเป็นส่วนสำคัญ ที่ช่วยในการเติบโตทางการตลาดและการจัดทำอันดับบนเว็บไซต์ของโลก เป็นช่อง ทางหนึ่งที่บริษัทต่างๆ ต้องคำนึงถึงโดยเห็นได้จากผลการวิจัยดังต่อไปนี้

Website Promotion Methods
Rated as Excellent or Very Good


Search engines
66%
Email
54%
Print brochures / Collatera
42%
Print catalogs
40%
Trade shows
37%
(Source : Active Media Research, 1999)

Online Methods to Promote Sites
Rated Excellent or Very Good


Search engines / directories
48.40%
Buttons & Links
22.50%
Online PR / Press releases
17.30%
Reciprocal ads & links
16.20%
Affiliate programs
9.90%
Paid banner ads
6.20%
(Source : Active Media Research, August 2000)
จากตารางแสดงให้เห็นว่า

การจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก เป็นวิธีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 66% เมื่อเทียบกับการโฆษณาด้วยวิธีอื่นๆ
การจัดอันดับบนเว็บไซต์หลักของโลก เป็นวิธีการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 48.4%
เมื่อเทียบการโฆษณาด้วยวิธีอื่นๆบนอินเตอร์เน็ท

Project Growth of Online Advertising Expenditures

eMarketing segment
1999
2000
2001
2002
Online advertising
$3.0
$4.2
$5.5
$7.1
Interactive marketing services
$2.2
$3.7
$5.8
$8.6
Interactive marketing software
$4.5
$7.0
$10.8
$15.7
Total
$9.7
$14.9
$22.1
$31.4
(Source : C.E. Unterberg Toebin, May 1999) จากตารางแสดงให้เห็นว่า

ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีและมากถึง 31.4 พันล้านเหรียญดอลลาร์ สหรัฐ ในปี พ.ศ.2543 เนื่องจากบริษัทต่างๆ สามารถหาลูกค้าและทำกำไร จากการค้าขายบนอินเตอร์เน็ตมากขึ้น

How Internet Consumers Find Web Sites

Method
% Mention
Search engines
81%
Link for another site
59%
Viral marketing (word of mouth)
56%
T.V.
48%
Guessed URL
41%
Online advertising
20%
Radio
19%
Direct mail
10%
(Source : Forest REsearch, June 2000)
  * U.K. Internet User Monitor

จากตารางแสดงให้เห็นว่า การหาข้อมูลจากเว็บไซต์ได้รับความนิยมมากที่สุด
เพราะสะดวกและหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ที่ต้องการซื้อหรือทำธุรกิจทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ใช้วิธีบันทึกชื่อสินค้าหรือบริการที่ต้องการ และให้ระบบคอมพิวเตอร์บนอินเตอร์เน็ตของเว็บไซต์ทำการค้นหาและแสดงรายชื่อที่ทำการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ที่มีชื่อของการบันทึกค้นหานั้นๆ โดยการแสดงรายชื่อจะเรียงลำดับ และเว็บไซต์ที่อยู่ในลำดับ 1 ถึง 20 แรก มีโอกาสถึง 80% ที่ผู้ใช้บริการทางอินเตอร์เน็ต จะทำการเลือกและติดต่อธุรกิจทางอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากแหล่งอื่นที่กล่าวถึงการโปรโมทเว็บไซต์ทาง Search Engine ดังนี้

42% ของการซื้อสินค้าบนอินเตอร์เน็ตมาจากการใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูล
(Source : NGO Online Retail Monitor, October 1999)

85% ของกลุ่มลูกค้าคาดหวัง ใช้เว็บไซต์ในการค้นหาข้อมูลและสินค้ามีเพียง 30 อันดับแรกเท่านั้น ที่จะมีผู้เข้าชมอย่างหนาแน่น
(Source : Georgia Institute of Technology)

การค้นหาจากเว็บไซต์ทำให้ลูกค้าจดจำเว็บไซต์ได้มากกว่าวิธีโฆษณาด้วยป้าย หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และวิทยุรวมกัน
(Source : IMT Strategies, Division of the Meta Group, February 2000)

ดังนั้น ถ้าเว็บไซต์ของธุรกิจคุณ ติดอันดับ 1 ใน 20 แรก ก็จะทำให้คุณมีโอกาสในทางธุรกิจมากกว่าเว็บไซต์ที่อยู่ในอันดับถัดๆ ไป และอีกทั้งยังตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดด้วย *วิธีเรียงลำดับแตกต่างกันในแต่ละ Search Engine

Web One Plus สามารถทำให้เว็บไซต์ของท่านติดอันดับ 1 ใน Yahoo, อันดับ 1 ใน MSN, อันดับ 1 ใน AOL และอันดับต้นๆ ของเว็บไซต์ชื่อดังระดับโลก เพราะการติดอันดับ 1 ถึง 20 จัดว่าเป็นโอกาสในการทำกำไรให้กับคุณอย่างมาก โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าวิธีการทำตลาดบนอินเตอร์เน็ตวิธีอื่นๆ อีกทั้งยังตรงกลุ่มเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพสูง

การรับประกันแบบ Listing: คือ การรับประกันว่า เว็บไซต์ของท่านได้ติดอันดับ 1 ใน 20 ของ 20 เว็บไซต์หลักของโลกรวมกันอย่างน้อยตามจำนวนที่ลูกค้าเลือกในระยะเวลา โครงการเริ่มต้น 8 เดือน (โดยทั่วไปเรียกว่า Listing)

ตัวอย่างการนับจำนวนการรับประกัน เช่น
คำที่หนึ่ง ติดอันดับ 1 ใน 20 จำนวน 4 เว็บไซต์จากการลงทะเบียน 20 เว็บไซต์ นับเป็น 4 Listing
คำที่สอง ติดอันดับ 1 ใน 20 จำนวน 2 เว็บไซต์จากการลงทะเบียน 20 เว็บไซต์ นับเป็น 2 Listing
รวมสองคำเป็น 6 Listing ซึ่งจะนับรวมกันให้ครบตามจำนวนคำ กลุ่มคำหรือคำวลีที่ลูกค้าเลือก


5 Keywords/5 Listings ซึ่งเริ่มต้นที่ 35,000 บาทเท่านั้น (เราจะดูแลตลอดเป็นเวลาถึง 6 เดือน)
ส่วนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากนี้คือค่าลงทะเบียนกับ Yahoo และ MSN ซึ่งคนส่วนใหญ่อยากให้ติดมากที่สุด ราคาก็จะต้องเพิ่มเติมดังนี้
Yahoo 10,000 บาท
MSN 15,000 บาท

สนใจติดต่อเราได้ทันทีครับที่ 0 5328 3094